Naar de Winkel - Jai Dee Giftshop voor al uw exclusieve oorsterse artikelen.

Celadon
Rijstmanden
             
Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl Boeddha's & beelden vindt u bij Jaideegiftshop.nl
 

Boeddha informatiepagina

Een Boeddha is iemand die het boeddhaschap bereikt heeft. Dit houdt in dat hij complete en volledige verlichting op eigen kracht behaald heeft, zonder een leraar die hem advies geeft en de weg wijst. In de traditie kan 'Boeddha' ook verwijzen naar een discipel van een Boeddha.

De naam Boeddha is als een titel. Iedereen die het Boeddhaschap bereikt, verdient hierdoor de benaming Boeddha. Met de naam Boeddha wordt vaak de stichter van het boeddhisme aangeduid: Gautama Boeddha. Het woord Boeddha in de taal Pali omvat de begrippen 'de ontwaakte', 'de verlichte' en 'degene met superieure kennis'.

Iedereen, man en vrouw, heeft de potentie om Boeddha te worden en het Boeddhaschap in zichzelf te realiseren. Zie in dit verband ook Zelfrealisatie. Het Boeddhaschap is echter niet iets wat snel en makkelijk te behalen is; het vergt een grote toewijding gedurende vele achtereenvolgende levens.

De Traditie van de Boeddhas
Boeddhisten geloven dat wanneer de leer van het boeddhisme verloren is in de wereld, er na een zeer lange periode weer een nieuwe persoon het Boeddhaschap zal bereiken. De volgende Boeddha heet Maitreya Boeddha. De Theravada en Mahayana tradities in het boeddhisme erkennen ook vorige Boeddha's. De Mahayana-traditie kent hiernaast nog andere Boeddha's die ook in het heden aanwezig zijn.

In de Theravada traditie is Gautama Boeddha de achtentwintigste Boeddha. Het kan echter zijn dat er nog meer Boeddha's vóór deze 28 waren. Verlichte discipelen van de Boeddha worden geen Boeddha's genoemd maar Arahants (nobel verlicht persoon), omdat ze de bevrijding van ongecontroleerde wedergeboorte hebben bereikt, maar niet de volledige verlichting van een Boeddha. De Pacceka Boeddha's zijn niet in de lijst met 28 Boeddha's opgenomen.

In het Mahayana boeddhisme bestaat de lijst van 28 Boeddhas ook. Echter, in het Mahayana is de betekenis van wat het Boeddhaschap inhoudt in de loop van de eeuwen veranderd en wijder geworden. Het woord Boeddha kan aldus verwijzen naar alle wezens die verlicht zijn. Ook sommige discipelen van de Boeddha kunnen als Boeddha gezien worden, oftewel volledig verlichtte Boeddha's die zich enkel als niet verlichte discipelen hebben gemanifesteerd. In het Mahayana-boeddhisme zijn er ontelbare Boeddha's, die zich ook in andere vormen dan mensengedaantes manifesteren. Deze Boeddha's belichamen bepaalde nobele kwaliteiten, zoals compassie (in de vorm van Avalokiteshvara en wijsheid (in de vorm van Manjushri).

Gautama Boeddha
Siddhartha Gautama of Boeddha (Sanskriet, Pali: Gotama Boeddha) was een spirituele leider die (volgens de historische wetenschap) waarschijnlijk leefde van ca. 450 v.Chr. tot ca. 370 v.Chr. in Nepal. Door moderne geleerden wordt ook ca. 480-400 gesuggereerd. Er zijn ook alternatieve data die gangbaar zijn vanuit de geloofstradities zelf. Volgens religieuze overleveringen bereikte Gautama Boeddha complete en volledige verlichting (het Boeddhaschap). De correcte Nederlandse uitspraak van het (sanskriet) woord Gautama is Gotama.

Gautama Boeddha wordt ook wel de Sakjamoeni (sakyamuni) Boeddha genoemd en werd geboren als Siddhartha Gautama. De naam Siddhartha betekent: hij, wiens doel is volbracht of van wie elke wens vervuld is. Vaak wordt hij kortweg "de Boeddha" of "Boeddha" genoemd. Boeddha betekent 'hij die ontwaakt (verlicht) is'. De titel Boeddha wordt gegeven aan iemand die op eigen kracht, zonder leraar, de Dhamma (de waarheid, de natuurlijke ordening der dingen) ontdekt heeft en verlichting heeft bereikt. Volgens de overlevering zijn er echter zowel voor als na Gautama een aantal boeddha's geweest. De voorgangers zijn mythisch, een aantal navolgers echter zeker historisch.

Leven
Het levensverhaal van de Boeddha is in het boeddhisme een voorbeeld en inspiratiebron voor het bereiken van verlichting. Siddharta Gautama werd geboren te Lumbini in het zuiden van Nepal. Zijn moeder zou Bodhi hebben geheten, wat in het Sanskriet tevens verlichting betekent. Zijn geboorteland was het land van de Sakya's. De naam Sakyamuni is een verwijzing naar de Sakya's: letterlijk betekent het de wijze van de Sakya's.

Volgens de traditie was Siddhartha Gautama een prins, wiens ouders van diverse wijzen te horen hadden gekregen dat hun kind óf een onovertreffelijk groot heerser zou worden, óf alle aardse goederen zou verwerpen en de verlichting zou bereiken. Aangezien zijn vader de eerste voorspelling prefereerde werd hij omringd met de beste aardse goederen, zodat hij in zijn leven geen ontevredenheid of nare dingen zou ervaren. Hij zou dan geen afstand hoeven te doen van zijn bezittingen. Zijn vader bouwde drie paleizen en Siddhartha Gautama bracht al zijn tijd door binnen de hoge muren van het paleis. Zo gingen de eerste 29 jaar van zijn leven voorbij.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 29 jaar ging hij echter diep nadenken over het leven en wilde zien hoe het 'echte' leven buiten het paleis was. Stiekem ging hij 's nachts de stad in, samen met zijn bediende. Tot zijn grote schok zag hij een oude man, een zieke man en een dode man. Omdat hij door zijn beschermde opvoeding nog nooit een oude, zieke of dode man had gezien, vroeg hij zijn bediende om uitleg. Hij kreeg te horen dat alle mensen oud worden, ziekten oplopen en doodgaan. Dat dit een normaal iets is. Ook zag Siddhartha Gautama een kalme en beheerste monnik voorbijlopen. Hij vroeg zijn bediende wat dit voor man was, en kreeg te horen dat het een monnik was die vrijwillig zijn bezittingen had opgegeven en een leven van eenvoud leidde, gericht op spirituele ontwikkeling. Kort daarna verliet Siddhartha het paleis en zijn familie, en ging hij leven als een monnik in de bossen van India.

In Benarès studeerde hij met twee zeer bekende en gerespecteerde meesters en bekwaamde zich snel in hun leer. Hij vond echter dat deze geen oplossing bood voor het lijden dat hij nog steeds ervoer. Daarom ging hij zijn eigen weg en begon een 6 jaar lange periode van zelfkastijding en zelfpijniging. Hij leefde ver van de samenleving, alleen in de bossen, at zeer weinig en werd zo mager dat hij bijna overleed.

Na 6 jaar kwam hij tot het inzicht dat zelf-pijniging niet tot verlichting leidt en het einde van het lijden. Hij vond een middenweg tussen het streven naar sensueel plezier en de zelfkastijding, en besloot te gaan mediteren onder een Bodhiboom in Bodhgaya totdat hij volledige verlichting zou bereiken óf zou sterven. De volgende ochtend rond zonsopgang bereikte hij de verlichting. Vanaf toen was hij Siddhartha Gautama, de Boeddha. Hij was toen 35 jaar.

Hij begon zijn nieuw gevonden inzicht (de Dhamma) aan anderen te onderwijzen. Zijn eerste toespraak hield hij in Sarnath. Gedurende de 45 volgende jaren reisde hij door de toenmalige staten van Noord-India. Hij werd een zeer gerespecteerde spirituele leider. De koningen van de twee grootste staten (Kosala en Magadha) werden zijn discipelen, net als vele anderen uit alle lagen van de bevolking. Veel mensen besloten monnik (bhikkhu) of non (bhikkhuni) te worden in de monastische orde (de Sangha) van de Boeddha. Op 80-jarige leeftijd overleed hij te Kushinagar. Zijn toespraken en leringen werden gereciteerd en onthouden door zijn volgelingen en zijn na zijn dood in twee congressen die door zijn volgelingen voor dit doel werden georganiseerd opgeschreven in de Pali-canon, de in de taal Pali gestelde aanvankelijk mondeling overgeleverde woorden van de Boeddha. De oudste bekende nog bestaande exemplaren van deze teksten kunnen aan de Boeddha toegeschreven worden.

bron: wikipedia

**************************

 
 

Jai Dee Giftshop verkoopt via haar webwinkel exclusieve veelal handgemaakte oosterse artikelen. Onze artikelen importeren we rechtstreeks uit voornamelijk Thailand. Bij de inkoop hechten we grote waarde aan exclusiviteit, kwaliteit en originaliteit. De handgemaakte artikelen zijn uniek en veelal gemaakt uit natuurlijke materialen. Wij breiden ons assortiment regelmatig uit en laten ons inspireren door nieuwe trends in de markt. In ons assortiment vindt u de volgende product categorieën; Allerlei, Boeddha's & beelden, Keramiek - Celadon, Zijde Kussens, Lampen, Luxe opbergdoosjes, Luxe zeepjes, Mango Wood - diversen, Mango Wood - schalen, Mango Wood - vazen, Mango Wood design sets, Rijstmanden, Tafelaankleding, Tassen, Wierook, Jai dee kado idee.

Jai Dee Giftshop levert ook grote aantallen artikelen aan bedrijven. Op aanvraag maken wij voor u een vrijblijvende offerte. U dient wel rekening te houden met een langere levertijd.

 

 

   
Copyright 2007-2008 Jai Dee Giftshop